Đóng

5 NGUYÊN TẮC VÀNG KHI TƯ VẤN CỦA OPEN MIND

1. Thân chủ được giữ bí mật tuyệt đối mọi chia sẻ, và tất cả các thông tin cá nhân.
2. Những chia sẻ, tâm sự, và thông tin thân chủ chỉ được biết bởi chuyên gia. Không bao giờ được chia sẻ với bất kì người thứ ba nào.
3. Những thông tin như Tên, Tuổi, Giới Tính, Số Điện Thoại và Địa Chỉ có thể được dùng vào mục đích hành chính. Tuy nhiên, thân chủ có quyền yêu cầu không cung cấp nếu thấy không thoải mái.
4. Thân chủ được quyền dừng tư vấn bất cứ lúc nào, nếu cảm thấy không hài lòng hoặc không thoải mái trong quá trình tư vấn.
5. Thân chủ được quyền tự do ngôn luận, nêu ra những quan điểm riêng, đánh giá riêng về quá trình tư vấn. Đó là những góp ý để chuyên gia cải thiện chất lượng dịch vụ sau này.

Hãy an tâm và liên lạc Open Mind để đặt lịch hẹn tư vấn trực tiếp những mối lo của mình nhé!

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay